Violettmoon
Рано или поздно. Так или иначе. ©Макс Фрай
Борьба за титул наглядно.

Вопрос: Who wins?
1. #LH44 
4  (14.29%)
2. #NR6 
14  (50%)
3. #F1 
10  (35.71%)
Всего: 28

@темы: Мнение